FEATURE NEWS:

Tonga to soon finalise its first Trade Policy Framework Tonga to soon finalise its first Trade Policy Framework

23 rd June 2017 More than 30 participants from line ministries,...

Read More...
   
Tongan Government and Digicel collaborate to support ‘Ikale Tahi Tongan Government and Digicel collaborate to support ‘Ikale Tahi

20th June, 20217  As part of the government’s initiative to s...

Read More...
New Zealand and Tonga Prime Ministers reopen Teufaiva Stadium New Zealand and Tonga Prime Ministers reopen Teufaiva Stadium

19th June, 2017  The Prime Minister of New Zealand, The Right...

Read More...
 
Local Government Resilient Development Network to Boost Risk Informed Development Local Government Resilient Development Network to Boost Risk Informed Development

19th June, 2017 With the adoption of the sustainable Developm...

Read More...

New Zealand committed to maintain strong ties with Tonga New Zealand committed to maintain strong ties with Tonga

16th June, 2017 The Prime Minister of New Zealand, The Right ...

Read More...
 
Ke matu’uaki ‘a  e pole ‘o e feliliuaki ‘o e ‘eá ‘i he langa fakalakalaká Ke matu’uaki ‘a e pole ‘o e feliliuaki ‘o e ‘eá ‘i he langa fakalakalaká

16 Sune 2016 Ke fakasi’isi’i ‘a e nunu’a kovi ‘o e feliliuaki...

Read More...
Man arrested for assault Man arrested for assault

16th June, 2017  Police Commissioner Stephen Caldwell confirm...

Read More...
 

Click here for the new GOVERNMENT PORTAL

New Zealand PM Visit

PUBLIC ENTERPRISES