His Majesty grants Investiture of 5 more new Life Peerages

E-mail Print PDF
30 December 2010 His Majesty The King has been graciously pleased to grant the honour of  Life Peerages to five (5) more peers in recognition of their dedicated service to the Crown and to the Kingdom.

The Lord Chamberlain has the honour to announce that:

His Majesty The King has been graciously pleased to grant the honour of  Life Peerages under Clause 44 of the Constitution of Tonga to five learned gentlemen, in recognition of their dedicated service to the Crown and to the Kingdom.

The learned gentlemen who are approved to be appointed as Life Peers are:

1.  Sonatane Tu'a Taumoepeau-Tupou to the title of 'Lord Taumoepeau Tupou of Toula and Kotu',

2   Afu'alo Matoto to the title of 'Lord Matoto of  Tu'anekivale'.

3  Feleti Vaka'uta Sevele to the title of 'Lord Sevele of  Vailahi'.

4  Viliami Tau Tangi to the title of 'Lord Tangi of Vaonukonuka'.

5  Ratu Joni Madraiwiwi - title of 'Lord Madraiwiwi Tangatatonga'

The Investiture of the Life peers - Matoto, Sevele and Tangi will be held on Thursday, 30th December, with the installation of Taumoepeau-Tupou and Madraiwiwi Tangatatonga to be held early in the New Year. The Life peers will enjoy the privileges and benefits of a Noble of the Realm.

[TONGAN]

Oku faka'apa'apa ‘a e Lord Chamberlain ke fakaha:

Kuo mokoi ‘a e Finangalo ‘o ‘Ene ‘Afio Kingi Siaosi Tupou V, ke foaki ha ngaahi Hingoa Nopele (Life Peerages) kiate kinautolu ‘oku ha atu ho nau hingoa, ‘o fakatatau ki he mafai ‘oku foaki ‘e he Kupu 44 ‘o e Konisitutone ‘o Tonga.

‘Oku fakahoko ‘a e foaki ‘o e ngaahi fakalangilangi ma'olunga koeni ‘i hono fakatokanga'i ‘o ‘enau ngaahi ngaue mateaki mo ‘osikiavelenga ki he Pule'anga pea mo e Fonua.

Ko kinautolu eni kuo finangalo lelei ‘a ‘Ene ‘Afio ke nau hoko ko e kau nopele ‘o e Fonua (Life Peers):

1.      Sonatane Tu'akinamolahi Taumoepeau- Tupou - ke hoko ki he Hingoa  ko

'Taumoepeau Tupou o Toula mo Kotu'

2   Afu'alo Matoto  ki he hingoa ko ‘Matoto ‘o Tu'anekivale'

3   Feleti Vaka'uta Sevele - ki he hingoa ko ‘Sevele ‘o Vailahi'

4     Viliami Tau Tangi - ki he hingoa ko 'Tangi ‘o Vaonukonuka

5     Ratu Joni Madraiwiwi - ke ‘iloa ko 'Madraiwiwi Tangatatonga'

‘ E faka'ilonga'i ‘a e fakanofo ki he ngaahi hingoa Nopele (Life peers) ko e Matoto, Sevele pea mo Tangi ‘i he ‘aho Tu'apulelulu 30 ‘o Tisema pea toki fakahoko ‘a e fakanofo ‘ o Taumoepeau- Tupou pea mo Madraiwiwi Tangatatonga ‘i he konga kimu'a ‘o Sanuali 2011.  ‘Oku ma'u ‘e he kau nopele koeni (life peers) a e monu'ia  ko e Nopele ‘o e Fonua.

‘I he Faka'apa'apa  mo'oni

Lord Chamberlain

‘Aho 29 ‘o Tisema 2010

ENDS

Issued by the: Office of the Lord Chamberlain, Palace Office, Nuku'alofa, 2010.

Last Updated ( Saturday, 27 April 2013 21:49 )  

Who's Online

We have 124 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES