Home / THE PUBLIC SERVICE / 14 Govt. Ministries / Revenue Services / FANONGONONGO: Houa Ngaue 'a e Potungaue Tute lolotonga 'Aho Malolo Kilisimasi

FANONGONONGO: Houa Ngaue 'a e Potungaue Tute lolotonga 'Aho Malolo Kilisimasi

E-mail Print PDF

14 December 2012 ‘Oku fanongonongo atu heni ke mea'i ‘e hou'eiki kae'uma'a e kakai e fonua ‘e kei hokohoko atu pe ‘a e fai fatongia ‘a e Potungaue Tute lolotonga ‘a e ngaahi ‘aho malolo fakakilisimasi ‘o anga pehe ni: -

Ki Tongatapu ni:

  • ‘Aho Falaite 21 ‘o Toisema ni mei he 0830am ki he 4:30pm
  • ‘Aho Tokonaki 22 ‘o Tisema ni mei he 0830am ki he 1200noon
  • ‘Aho Monite 24 Tisema ni mei he 0830am ki he 4:30pm
  • ‘Aho Tu'apulelulu 27 Tisema ni mei he 0830am ki he 4:30pm
  • ‘Aho Falaite 28 Tisema ni mei he 0830am ki he 4:30pm

Pea ki Vava'u:

  • ‘Aho Falaite 21 Tisema ni mei he 0830am ki he 12:30pm
  • ‘Aho Tu'apulelulu 27 Tisema ni mei he 0830am ki he 4:30pm
  • ‘Aho Falaite 28 Tisema ni mei he0830am ki he 4:30pm

‘Oku makatu'unga ‘a e fakahoko fatongia ko ‘eni ‘a e Potungaue ke fakafaingofua'i hono faka'ata ‘a e ngaahi uta ko ia kuo tu'uta mai ki Tonga ni ‘o fakataumu'a ki he ngaahi fatongia moe ngaahi fiema'u lolotonga ‘a e ngaahi ‘a ho malolo kilisimasi.

Fakatauange pe ‘e ngaue ‘aonga ‘aki ‘e kimoutolu hu koloa mai mo koloa atu ki  tu'apule'anga ‘a e ngaahi ‘aho ngaue makehe kuo fakamahino atu  ke ‘ave ai ho mou ngaahi uta.

Faka'apa'apa atu,

NGATA'ANGA

Tukuatu mei he: Potungaue Tute moe Fefakatau'aki.

Last Updated ( Tuesday, 19 February 2013 01:25 )  

Who's Online

We have 256 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES