FANONGONONGO mei Kautaha 'Uhila 'a Tonga

E-mail Print PDF

09 Tisema 2013 | ENGLISH: Ki he kau ma’u ‘uhila kotoape ‘o Tongatapu, Vava’u, ‘Eua pea mo Ha’apai.

Kataki ‘o fakatokanga’i ange ‘e tapuni ‘a e ‘ofisi ‘o e Tonga Power Ltd ‘i he taimi malōlō Kilisimasi ‘i he 12:00 ho’atā ‘aho Tusite, 24 Tisema 2013, pea moe ngaahi ‘aho malolo ko ‘eni:

Pulelulu, 25 Tisema 2013 (‘Aho Kilisimasi)

Tu’apulelulu, 26 Tisema 2013 (‘Aho Boxing Day)

‘E toki kamata ngaue ‘a e ‘ofisi ni ‘i he ‘aho Falaite, 27 Tisema 2013 ‘i he taimi 9:00 pongipongi.

‘E toe tapuni foki e ‘ofisi ni ki he ‘aho kamata’anga ‘o e ta’u fo’ou, taimi 12:00 ho’atā Tusite, 31 Tisema 2013 moe ‘aho Pulelulu, 1 Sanuali 2014.

‘E kamata ngaue leva ‘a e ‘ofisi ni ‘i he ta’u fo’ou, 2014 ‘i he ‘aho Tu’apulelulu, 2 Sanuali 2014 ‘i he taimi 9:00 pongipongi.

‘Oku ‘oatu e talamonu ‘a e Pule moe kau ngaue ‘a e Tonga Power Ltd kiate kimoutolu kotoape, ‘ofa kemou ma’u ha Kilisimasi Fiefia moha Ta’u Fo’ou Monu’ia mo Kelesi’ia foki.

Malo moe faka’apa’apa atu,

Tonga Power Ltd.

- - NGATA'ANGA - -

Tuku atu mei he : 'Ofisi e Kautaha 'Uhila 'a Tonga
Last Updated ( Tuesday, 10 December 2013 08:58 )  

Who's Online

We have 125 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES