'Amanaki tuku atu ngaahi Lisi/Feleti 'o e Pule'anga

E-mail Print PDF

GOVERNMENT QUARTERS AND LEASES TO BE SOLD

In the next few months, some government quarters and its leases have been scheduled to be sold to the public. There are 15 quarters/leases that have been confirmed to be sold and it will be through a competitive tendering process. These government quarters are located at Sopu, Fanga ‘o Pilolevu and Fasi moe Afi. The Ministry of Public Enterprises, whom are responsible for tendering these quarters, expect that the tendering notice will be out next month and the quarters will be available for inspection in the second week of August. More details will be published soon in the newspapers.

In addition to this, the Ministry will prepare a room in their office with all the information and pictures relating to the government quarters and leases for viewing by those interested, which will also be ready on the second week of August. The Ministry's office is located at the Queen Salote Ex-student Centre on Railway Rd.

For those that intent to participate in the tender program, it is important that you become aware and prepared for this maybe your opportunity to obtain your own home.

Contact Person: Lorraine Paasi, Ministry of Public Enterprises, Ph: 28-808

‘AMANAKI FAKAHOKO HONO TUKUATU NGAAHI LISI/FELETI ‘O E PULE'ANGA

‘Oku ‘amanaki ke fakatau atu ki tu'a e lisi mo e ngaahi feleti ‘a e Pule'anga he ngaahi mahina ka hoko mai. Ko e ngaahi lisi/ feleti eni ‘e 15 kuo fakapapau'i ke tuku atu ki he kakai ke ‘omai ki ai ha'anau talamahu'inga. Ko e ngaahi feleti koeni ‘oku ‘i Sopu, Fanga ‘o Pilolevu pea mo Fasi moe Afi. ‘Oku fakafuofua ‘a e Potungaue ki he Ngaahi Kautaha ‘a e Pule'anga (Ministry of Public Enterprises), ‘a ia koe Potungaue ‘eni ‘oku ne tokanga'i ‘a e ngaue ni, ‘e kamata ‘a hono tu'uaki atu ‘a e ngaahi lisi/feleti ni he mahina kaha'u pea ‘e maau foki ke mamata'i mo ‘ahia fakafuofua ki he uike hono ua ‘o ‘Aokosi.

Ko e fakaikiiki ‘o e ngaahi lisi/feleti ni ‘e pulusi atu ia he ngaahi nusipepa. ‘E toe teuteu foki ‘e he Potungaue ni ‘a e loki ‘i honau ‘ofisi ha ngaahi fakamatala mo ha ‘ata fekau'aki mo e ngaahi feleti ni ‘a ia ‘e maau pe moia ki he ua ‘o ‘Aokosi. Ko e ‘ofisi ‘o e Potungaue ni ‘oku ‘i he Senita ‘o e Kolisi Tutuku ‘o Kuini Salote (Queen Salote Ex-student Centre) ‘i he Hala Lelue.

Ko kimoutolu ‘oku fie kau ki he polokalama talamahu'inga ko ‘eni, ‘oku mahu'inga ke mou mateuteu telia na'a ko hao faingamalie eni ke ma'u hao ‘api.

Fetu'utaki: Lorraine Paasi, Potungaue ki he Ngaahi Kautaha ‘a e Pule'anga, Tel: 28-808

Last Updated ( Saturday, 09 March 2013 22:47 )  

Who's Online

We have 122 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES