Ngaahi ‘Aho Mālōlō Kilisimasi 2017/2018 ma’a e Ngāue Faka-Pule’anga

E-mail Print PDF

24 ‘Okatopa, 2017 ‘Oku ‘oatu heni ‘a e fanongonongo ni mei he ‘Ofisi ‘o e Palēmia, ke mea’i he Hou’eiki mo e kakai kotoa pē ‘o e fonuá, ‘a e vaha’a taimi ‘e tāpuni ai ‘a e Ngāue Fakapule’anga ki he fonua, lolotonga‘a e fa’ahi ta’u Kilisimasi 2017/2018, hili ia ‘a hono tali ‘e he Kapineti ‘i he ‘aho Pulelulu 18 ‘o ‘Okatopa 2017.

Ko e ngaahi ‘aho mālōlō Kilisimasi 2017/2018 ma’ae Ngāue Fakapule’anga ‘e kamata ia ‘i he taimi 8:30 pongipongi ‘o e ‘aho Pulelulu 20 ‘o Tisema 2017, ‘o ngata ki he taimi 4:30 efiafi ‘o e ‘aho  Tūsite 2 ‘o Sanuali 2018.

Kataki kae fakatokanga’i ange, lolotonga ‘a e ngaahi ‘aho mālōlō kilisimasi ni, ‘e kei hokohoko atu pe ‘a e fakahoko fatongia ‘a e ngaahi Potungaue tefito, ki he Hou’eiki mo e kakai ‘o e fonua, hange ko e Potungaue Polisi, Potungaue Mo’ui pea pehē ki he Va’a Kasitomu, pea te nau toki fanongonongo atu pe ‘a ‘enau ngaahi taimi ngāue ‘i he ngaahi uike ka hoko mai.

‘I he hili ‘a e ngaahi ‘aho malōlō Kilisimasí, ‘e hoko atu ai pe ‘a e Uike Lotu angamaheni ‘o e ta’ufo’ou, pea kataki ‘o toe fakatokanga’i ange, ‘e tapuni ai pē ‘a e Ngāue Fakapule’anga ‘i he taimi 4:00 efiafi ‘o e ‘aho kotoa pē.

Faka’apa’apa Atu,
Dr Palenitina Tiueti Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:HalaTaufa’ahau, Puha 62. Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Tuesday, 24 October 2017 10:04 )  

Who's Online

We have 363 guests online

PUBLIC ENTERPRISES