Fakatokanga Malava ke hoko ha Saikolone Fakatalopiki ki he Onga Niua

E-mail Print PDF

09 'o Me, 2017 English l Tongan Ko e  'Alotamaki Fakatalopiki koia ko 22F  'oku toka fakafuofua ki he latitute 15.1 fakatonga longitute 172.7 fakahihifo pe 145km ki he tokelauhahake 'o Niuatoputapu pe 310km  hahake 'o Niuafo'ou he taimi 01:00pm 'oe ho'ataa ni.

Koe 'Alotamaki ni 'oku nga'unu fakahihifo 'i he vave koe mailetahi 'e 7 ki he houa (14 km/houa) pea 'e malava pe kene hoko ko ha saikolone fakatalopiki 'i he houa 'e 12-24 ka hoko mai.

‘I hono halanga lolotonga ‘oku fakafuofua ‘e toka hono senitaa he 80km tokelau o Niuatoputapu he 10pm e pooni pe 70km Tokelau o Niuafo’ou he 7am ‘apongipongi.

Koe ngaahi fakatokanga oku lolotonga tukuatu:

‘OKU KEI TU’U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA NI.

'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MOE TAFEA KI VAVA'U PEA MOE ONGO NIUA

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI KONGA TAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U.

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU HA MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O KOTOA 'O E 'OTU TONGA NI.  

Koe malohi taha ne a’u kiai e havili he ‘otu Tonga koe noti e 17 he taimi 12pm ho’ata ‘i Niuatoputapu pea koe lahi taha e ‘uha koe 14mm he houa 24 kuo ‘osi ‘i Niuatoputapu ai pe.

‘Oku ‘oatu pe tapou ki he kakai e Fonua mahu’inga pe mateuteu mo fakaongo ange koeuhi koe ngaahi fakatokanga koeni.

Ki ha toe fakaikiiki kataki fetu’utaki kihe telefoni 35355 pe 35008 pe ‘imeili kihe This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pe vakai kihe uepisaiti www.met.gov.to

Last Updated ( Wednesday, 10 May 2017 10:25 )  

Who's Online

We have 220 guests online

PUBLIC ENTERPRISES