Fakataha Paati e Fa (4) ‘a e Va’a ki he Fefolauaki Vakapuna Sivile – Tonga (15th and 16th Fepueli 2017)

E-mail Print PDF

17 Ma'asi 2016 Na’e fakahoko ‘ae fakataha mahu’inga ni ‘o fekau’aki tonu moe Sekitoa ki he Fefolauaki Vakapuna Sivile ‘I Nukualofa ni ‘I he ‘aho 15 mo e 16 ‘o Fepueli 2017.  Na’e kau mai ki he fakataha ni ‘a e kau fakafofonga mei he Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Nu’usila,  ‘a Siaina, ‘Ofisi ki he Malu ‘e Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘o e Pasifiki pe ‘oku ui ko e PASO moe Tafa’aki ki he Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘o e Potungaue ki he ngaahi Ngaue Lalahi e Pule’anga.

Koe taumu’a ‘o e fakataha ni ko hono tokoni’i ‘a e sekitoa ki he Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Tonga ni.

Koe Ngaahi Taumu’a Ola ‘o e Fakataha ni :

  1. Ke toe fakamalohia ange ‘a e va fengaue’aki ‘i he vaha’a ‘o e ngaahi Paati ‘e fa (4) ko eni, ‘o fakatefito ki he tafa’aki ‘a hono fakalakalaka’I ‘a e ngaahi ngaue ki he fefolau’aki vakapuna sivile ‘a Tonga ni

 

  1. Koe fakamo’o ni ‘o ha  Aleapau ki he hokohoko atu ‘o e Fengaue’aki ‘I he vaha’a ‘o e

Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi ‘a e Pule’anga moe Potungaue Fefolau’aki

Vakapuna Sivile ‘a Siaina, ki he hokohoko atu ‘a e hono ‘omai ‘o e ngaahi tokoni ki Tonga ni

 

  1. Koe fakamo’o ni ‘o e Aleapau Fengaue’aki ‘I he vaha’a ‘o e Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Siaina mo e PASO, ke lava ‘o toe fakamahino’I ange ki he PASO kenau lava ‘o ‘ilo mo nau feangai moe ngaahi fa’unga fakatekinikale ‘o e vaka MA60 ngaahi mei Siaina

Koe ngaahi taumu’a Ola ni, ‘o ku ne poupou ki he sekitoa ‘oe Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘I

Tonga ni pea te ne fakamalohi’I ai ‘a e vaa fengaue’aki ‘a Tonga moe  Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Nu’usila, Siaina, mo e PASO.

Ki ha toe fakikiiki moha fehu’i, Kataki fetuutaki kia Mrs. Kelela Tonga, CEO Le’ole’o ki he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ‘ae Pule’anga, Ph 23-100, Ext 204, pe  Mrs. Vinolia Salesi, Talekita ‘ihe Tafa’aki Fefolau’aki Vakapuna Sivile Ext. 115.

Last Updated ( Friday, 17 March 2017 10:02 )  

Who's Online

We have 153 guests online

PUBLIC ENTERPRISES