Home / NEWS TODAY / State of Emergency

State of Emergency

Breaking news about disasters alert and advisory for nationwide preparation. For more information, please contact the National Disaster Management, Tonga Meteorological Services and all appropriate authorites.

Lulu'i 'a Tonga he mofuike 5.9 hono malohi he efiafi Tokonaki 8

E-mail Print PDF

8 'Okatopa 2011

Na'e lulu'i 'a Tonga he efiafi Tokonaki 08 'o 'Okatopa, 'e he mofuike ko hono malohi ko e 5.9 mekinitute, he me'afua mofuike.

Fakatatau ki he lipooti mei he peesi 'initaneti 'a e USGS (Science for Changing World), ko e uhouhonga e mofuike ni na'e hoko tonu ia he 'elia ko e latitute 20.543°S, mo e longitute 173.189°W, 'i he loloto ko e kilomita 'e 6.5, pea 'i loto he maile 'e 4.0 mei Tonga.

'I hono mama'o mei Nuku'alofa ko e kilomita 'e 216, pe maile 'e 134 he feitu'u faka-Hahake, Tokelau Hahake 'o Nuku'alofa, pea 'i he kilomita 'e 221, pe maile 'e 137 he tafa'aki faka-Tonga, Tonga-Hahake 'o Vava'u.

'I he ngaahi lipooti mo e fakamatala 'a e kakai 'i Tongatapu he efiafi Tokonaki na'e mahino na'e 'iai 'a 'ene 'ilonga pe 'ene luluu 'i Tongatapu ka ne 'ikai ke fu'u lahi, pea 'i Tonga foki 'oku hange ongo ia ko 'eni e mofuike ha me'a maheni pe foki ia ki he kakai 'i Tonga, 'a e natula e fa'ahinga malohi ko 'eni 'o 'ene ngalulu.

'I he Letio Tonga mo e va'a ki he Fakatamaki fakaenatula na'e 'ikai ke tuku mai ha fakatokanga sunami ia ki he kakai e fonua 'i he hili e mofuike.

Pea 'i he peesi 'initaneti fakafonua ki he ngaahi fonua e Pasifiki ko ia ko e Noaa's, ki he fakatokanga ki ha sunami na'e mahino mai na'e 'ikai ke 'iai ha fakatokanga ki ha sunami pe mofuike ko 'eni ne hoko.

Ngata'anga.

Hikitatau mo tukuatu mei he Potungaue Ma'u'anga Fakamatala mo e Fetu'utaki, 2011.

 
More Articles...
Page 6 of 34

Who's Online

We have 182 guests online

PUBLIC ENTERPRISES