Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Ongoongo Tukuatu – “Cost of Living Allowance” (COLA) fe’unga mo e peseti ‘e 5% ki he Vahenga ‘o e Hou’eiki Minista ‘o e Kapineti

E-mail Print PDF

14 ‘o ‘Akosi, 2017 English l Tongan Kuo tali ‘e he Kapineti ‘a ‘Ene ‘Afio ‘i he ‘aho 4 ‘Akosi 2017 ‘a e fakalelei vahenga fakata’u ‘oku fa’a fai ki he vahenga ‘o e tokotaha ngaue koe’uhi ko e hikihiki a e totongi koloa, oku ui ko e “Cost of Living Allowance” (COLA) fe’unga mo e peseti ‘e 5% ki he Vahenga ‘o e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti. Na’e tu’utu’uni ‘e he Kapineti ke fakatatali  pe a e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti ‘i hono fakahoko a e fakalelei koeni ki he vahenga ‘o e kau ngaue fakapule’anga ‘i he 2015. Pea ko e ‘osi eni a e ta’u e ua, pea tu’utu’uni koeni ke toki kamata pe mei he ‘aho 1 Siulai 2017, ‘o ‘ikai ha toe totongi fakafoki ki he 2015. Na’e tupu ‘eni mei he toe hiki ki ‘olunga a e tukuhau’i ‘a e konga ‘o e Vahenga ‘o e Hou’eiki Minisita ‘o peseti ‘e 25, o kamata mei he aho 1 Siulai, 2017.

‘I he 2005, na’e foaki ai ki he kau ngaue fakapule’anga ha hiki vahenga peseti ‘e 60/70/80%.  Na’e toe muimui atu ai mo ‘enau fakalelei vahenga COLA  peseti 10% ‘i he 2009.  Na’e toe fakalelei vahenga peseti 6% ‘i he 2014 pea mo e toe hiki fakalelei vahenga COLA peseti ‘e 5% he 2015.

Ko ‘ene toki fuofua foaki ‘eni ha fakalelei vahenga ma’ae Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti talu mei he’enau hu ki he Kapineti ‘i Novema 2014.

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa,Tonga.

Tu’asila: Taufa’ahau Road,
P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888, Ngaahi Faka’eke’eke – Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Monday, 14 August 2017 09:49 )
 
Page 10 of 240

Who's Online

We have 218 guests online

PUBLIC ENTERPRISES