Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fakatokanga Tsunami ki Tonga

E-mail Print PDF
11 Ma'asi 2011. Fakatokanga Peau Kula hono tolu ma'a Tonga ‘i hono tuku atu mei ‘Ofisi Vakai Matangi mei Fua'amotu ‘i he taimi 9:50pm

‘Oku ‘iai ha fakatokanga ke tokateu ki ha Peau Kula ki he ‘Otu Tonga Kotoa. Na'e lulu'I ‘eha mofuike ‘a e matafanga ‘o Siapani fakafuofua ki he taimi 6:46pm‘o e efiafi ni ni. Na'e fe'unga ‘o e uhouhonga ‘o e mofuike ni mo e maile nai ‘e 400 ki he tokelau hahake ‘o e kolomu'a Tokyo. Ko e malohi ‘o mofuike ni ‘oku faka fuofua ne ofi ‘I he 8.9 ‘I he me'afua mofuike i he loloto ko e maile 'e 20.

Ko e fakamatala kuo tanaki kuo 'osi hoko ha peau kula pea kuo ne fakahoko ha maumau ki he ngaahi matafanga 'o Siapani. 'Oku tuku mai ai 'a e fakatokanga peau kula ki he ngaahi fonua 'o e pasifiki kau ai 'a Tonga ni. "Oku fakafuofua ko e peau kuo hoko 'e ala kene uesia mai 'a Tonga ni 'osi ki he taimi 5:00am pongipongi 'apongipongi pe 'ofi kiai.

Koe fakatokanga ka hoko 'e 'oatu ia hano 'autaki mai mei he senita fakatokanga peau kula ' a e Pasifiki mei Hauai'i.

Issued by the Tonga Meteological Center. Visit: http://www.met.gov.to

 
Page 276 of 276

Who's Online

We have 229 guests online

PUBLIC ENTERPRISES