Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

‘Atita'i ‘o e Pa'anga Tokoni ‘a Nu'usila mo ‘Aositelelia ki Tonga ki he Polokalama Liliu Fakapolitikale

E-mail Print PDF

03 Novema, 2011. Na'e fakataha he ‘aho ni ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga, Lord Tu'ivakano mo e ongo Talafekau Lahi ‘o Nu'usila mo ‘Aositelelia ki Tonga, pehe ki he kau ‘ofisi ma'olunga mei he Pule'anga, ke alea'i ‘a e lipooti fakamuimuitaha ‘a e ‘Atita Seniale fekau'aki mo e pa'anga tokoni mei he ongo fonua ni ki he liliu fakapolitikale ne fakahoko he ta'u kuo ‘osi. --vakai ki he tatau totonu HENI

 
Page 260 of 276

Who's Online

We have 667 guests online

PUBLIC ENTERPRISES