Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Kei Tu'uma'u pe e Fakatokanga Matangi Malohi ki Ha'apai, Tongatapu mo 'Eua he Taimi 4:00AM Monite 6 Fepueli 2012

E-mail Print PDF
06 Fepueli, 2012. Fakamatala 'Ea 'i hono tuku atu mei he Senita Fakamatala 'Ea 'a Tonga 'i Fua'amotu 'i he Taimi 4:00AM Monite 06 Fepueli 2012
.................................................................

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI KI HA'APAI,TONGATAPU MO 'EUA.

'OKU KEI TU'U PE FOKI MOE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI KIHE NGAAHI
MATAAFANGA MA'ULALO KOIA HE 'OTU TONGA.

TU'UNGA 'O E 'EA:
KO 'ALOTAMAKI FAKATALOPIKI KO 10F NE FE'UNGA HIFO MOE KILOMITA 150 FAKATONGA 'O
TONGATAPU 'IHE TAIMI 3:00 'OE PONGIPONGI NI.KOE 'ALOTAMAKI FAKATALOPIKI 'OKU NE
NGA'UNU HAHAKE TONGAHAHAKE 'IHE MAILE TAHI 12 KIHE HOUA 'O MAVAHE ATU MEI TONGA NI.
KO HA 'UHO'UHA MO HA MATANGI MALOHI TE NE UESIA 'AE 'OTU TONGA.

FAKAMATALA'EA KIHE TU'APO 'APO KIHE 'OTU TONGA:

ANGI MALOHI MO HAKO E MATANGI MEIHE TOKELAU MOE TOKELAUHIHIFO PEA TO TAKUTAKU 'IHA
NGAAHI TAIMI.POPO'ULI E LANGI PEA 'UHA, LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI MO MANAMANA FOKI
PEA TAFEA MOE NGAAHI FEITU'U MA'ULALO HE NGAAHI MATAAFANGA.


TU'U KI HE TUSITE:
'E HAKOHAKO E MATANGI MEIHE TOKELAUHIHIFO KIHE HIHIFO HE NGAAHI
FEITU'U 'E NI'IHI.'AO'AOFIA MO 'UHO'UHA HE NGAAHI FEITU'U LAHI.
................................................................

KOE FAKAMATALA'EA KI TAHI:

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KIHE NGAAHI POTU TAHI 'O TONGA:

'OKU KEI TU'U FAKATOKANGA MATANGI MALOHI KIHE KOTOA E NGAAHI MATAAFANGA HE 'OTU TONGA.

'OKU KEI TU'U FOKI MOE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI KIHE NGAAHI MATAAFANGA KOIA HE 'OTU TONGA.

KI TONGATAPU,HA'APAI,'EUA:
ANGI MEIHE TOKELAU MOE TOKELAUHIHIFO MAILETAHI 'E 25-30 KIHE HOUA

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KIHE MAILETAHI 'E 45 KIHE HOUA. HOU 'AUPITO E TAHI
PEA AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MEI HE TOKELAU MOE TOKELAU HIHIFO.
'IKAI KE LELEI E VAKAI HE NGAAHI FEITU'U 'OKU LOLO LAHI AI E 'UHA.

KI HE TOENGA 'OE NGAAHI MATAAFANGA:
ANGI MEI HE TOKELAU MOE TOKELAUHIHIFO MAILETAHI 20/25 KIHE HOUA PEA A'U KIHE
MAILETAHI 35 KIHE HOUA.HOU E TAHI PEA AAKE MAMALOHI KE MALOHI MEI HE TOKELAUHIHIFO

TU'U KI HE TUSITE:
ANGI E MATANGI MEIHE TOKELAUHIHIFO MOE HIHIFO MAILETAHI 'E 20-25 KIHE HOU E TAHI.

MAMAHA MOE HU'A E TAHI:

TAUMALIE: 06:35AM
MAHATOKA: 12:05PM

FUA E PALOMETA 'I FUA'AMOTU 'IHE TAIMI 4:00AM NA'E FE'UNGA MOE MILIPA 'E 989.9

.......................................................................
SV/TT/=

 
Page 243 of 267

Who's Online

We have 279 guests online

PUBLIC ENTERPRISES