Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Ola lelei Polokalama Fakaangaanga Ngaue Fo'i'akau Kau Pasifiki

E-mail Print PDF

20 Sepitema 2011

'Oku fiefia ‘a e Potungāue ‘a e Kakai, Fefakatau'aki mo e Ngaahi Ngāue'anga ke fanongonogo atu ‘oku ‘i he tu'unga lelei ‘aupito ‘a e kau atu ‘a Tonga ki he polokalama  fakaangaanga ngāue fo'i'akau ‘i ‘Aositelelia, pe koia ‘oku ‘iloa ko e Pacific Seasonal Workers Pilot Scheme (PSWPS).

Na'efakamo'oni ‘a e Pule'anga Tonga mo e Pule'anga ‘Aositeleliaki he tohifemahino'aki (MOU) ‘i he kongakimui‘o e 2008 pea kamata hono ‘oatu ‘o e kaungāue Tonga ke ngāue he ngaahi ngoue'anga fo'i'akau´ ‘i ‘Aositelelia he kongakimu'a ‘o e 2009.

Talu meiai ko e kau ngāue eni ‘e 561 kuo ‘osi fakangāue'i he polokalama fakaangaanga koeni.´Ko e toko 505 ai ‘o e kau ngāue mei

Tonga ni, ‘a ia ko Tonga ‘a e takimu'a he ngaahi Fonua fili mei he Pasifiki, pea lahitaha ai ‘ene tokoni ki he ola lelei ‘oku ‘i ai ‘a e polokalama ngāue fakaangaanga ni. ‘Oku kei ‘i ai pe ‘a e faingamalie ma'a Tonga ke fakapapau'i ai pe hotau tu'unga taki mu'a he Fonua fili mei ai ‘a e kaungāue, ‘aki ha to e fakalahi ange ‘a e tokolahi ‘e fili mei he lahi ‘o e visa ‘oku to e ‘a ia ‘oku fakafuofua ki he visa ‘e 1,900 ‘i he Taimi ni.

‘I he konga ki mui ni mai ‘o e ta'u ni, kuo fakaafe'i ai ‘e he pule'anga ‘Aositelelia ‘a Naulu,

Ha'amoa, ‘Otu Motu Solomone pea mo Tuvalu ke nau kau fakataha mo e ngaahi fonua ‘e fa (4) ne fuofua kamata mai he polokalama, ‘a Kilipati, Papua NiuKini, Tonga pea mo Vanuatu.

‘Oku kei hokohoko atu ai pe ‘a e ngāue fakataha ‘a e Potungāue mo e ngaahi kupu felava'i he polokalama ngāue fakaangaanga ni ke fakapapau'i ‘a e ngaahi ola Lelei kotoa ke ma'u.

‘Oku ‘oatu ai ‘a e kole ki he kaungāue fili kotoa mei Tonga he polokalama ni ke pukepuke ‘a e tu'unga ma'olunga ‘oku tau a'u ki ai ‘aki ‘a e ngāue malohi mo e talangofua ki he ngaahi tu'utu'uni ngāue ‘a e polokalama PSWPS.

Ko e founga pe eni ke hokohoko atu ai ha no ikuna ha ola Lelei ma'a Tonga.

NGATA'ANGA

Mei he: Potungāue ‘a e Kakai, Fefakatau'akimo e Ngaahi Ngāue'anga, Nuku'alofa, 19 Sepitema 2011.

 
Page 243 of 256

Who's Online

We have 910 guests online

PUBLIC ENTERPRISES