Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

KO E FANONGONONGO: La'a Kuo To ‘o e ‘Otu Tonga

E-mail Print PDF

23 MA'ASI 2012. English | ‘I HE TU'UTU'UNI ‘A ‘ENE ‘AFIO, KO E TU'I ‘O E ‘OTU TONGA, ‘OKU OU FAKA'APA'APA ‘I HE LOTO ‘APASIA MO'ONI, KE FAKAHA ATU ‘A E NGAAHI TU'UTU'UNI KOENI:

‘E TU'UTA ‘I NUKU'ALOFA ‘A E LA'A KUO TO ‘O E ‘OTU TONGA, KO ‘ENE ‘AFIO KINGI SIAOSI TUPOU V ‘I HE ‘AHO MONITE, 26 ‘O MA'ASI 2012,'I HE TAIMI 12:30 HO'ATA.

‘E FAKAHOKO ‘A E OUAU MOLUMALU ‘O E TELIO ‘I MALA'EKULA ‘I HE ‘AHO TUSITE, 27 ‘O MA'ASI, 2012.

‘I HE HILI ‘A E PONGIPONGI TAPU ‘I HE ‘AHO TOKONAKI, 31 ‘O MA'ASI 2012, ‘E ‘ATA LEVA ‘A E PULE'ANGA MO E FONUA KAE HOKO ATU PE ‘A E TAPU ‘A E FALE ‘O HA'A MOHEOFO.

‘I HE FEKAU.
Lord Chamberlain.

‘OFISI PALASI,
Nuku'alofa,

NGATA'ANGA

Issued by the: Office of the Lord Chamberlain, Palace Service, Nuku'alofa, 2012.

 
Page 243 of 276

Who's Online

We have 231 guests online

PUBLIC ENTERPRISES