Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Na'e ‘ikai ha liliu he tu'unga totongi ‘o e ngaahi koloa ‘i he mahina ko Sanuali 2012, ko e hikihiki fakata'u ‘o e totongi e koloa ‘oku peseti ‘e 1.9%

E-mail Print PDF
Tu'unga Totongi Koloa: Sanuali 2011-Sanuali 2012

Hikihiki fakata'u (%) moe hiki mei he mahina kuo'osi(%)

Tu'unga totongi ‘o e koloa ki he mahina ko Sanuali 2012, hange ko hono fakaha mei he Potungaue Setisitika, na'e tu'uma'u pe mei he mahina Tisema 2011. Ka ‘i hono fakafehoanaki ‘o e mahina Sanuali 2012 ki Tisema 2011, na'e tupu'aki ‘a e tu'unga totongi ‘o e ngaahi koloa fakalotofonua ‘aki ‘a e 0.4% kae holo ‘a e tu'unga totongi ‘o e ngaahi koloa humai mei tu'apule'anga ‘aki ‘a e 0.3%.

Koe ongo mahina ‘e ua kimu'a, na'e holo fakatou'osi ‘a Novema 2011 pea mo Tisema 2011 ‘aki ‘a e 0.5% pea mo e 0.2%.

>>> Vakai heni ki he fakaikiiki e Lipooti HENI

______________________________________________________________________
Issued by: The Statistics Department, P.O. Box 149, Nuku'alofa, Kingdom of Tonga.
Telephone: (676) 23-300/23-913 Fax: (676) 24 303 Website: www.spc.int/prism/tonga/

 
Page 226 of 253

Who's Online

We have 340 guests online

PUBLIC ENTERPRISES