Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Ko e ngaahi teuteu ki he Ouau Fakapule'anga ‘i he Tō ‘a e La'ā ‘o e ‘Otu Tonga′ ‘oku ‘atā pe ki he kaufaiongoongo′

E-mail Print PDF
‘I ha fakataha mo e kaufaiongoongo′ ‘aneuhu, na'efakaafe'iai ‘e ‘Eiki Nopele Vaea ‘a e kaufaiongoongo′ki he ‘aho Falaite 23 ‘o Mā'asi′mo e Tokonaki 24  ‘o Mā'asi′‘i he teuteuki he ngaahi Ouau Fakapule'anga ‘i he Tō ‘a e La'ā ‘o e ‘Otu Tonga′, ‘a ia ‘e toki telio ‘i he ‘aho Tūsite 27 ‘o Mā'asi, 2012.

Na'eme'a ‘a ‘EikiNopele Vaea, Sea ‘o e KōmitiKapineti ‘okunautokanga'i e ngaahiOuauFakapule'anga ‘i he Tō ‘a e La'ā ‘o e ‘Otu Tonga′,  " ‘E tokonienikemaauangemomahinoaie ngaahifakahokohokomoe feitu'ukemou ‘i ai.′"

‘E kamata ‘a e teuteukoeni′ ‘i he Falaite 23 ‘o Mā'asi′ ‘i he taimi 9 pongipongi.′ ‘E fakaangaangaai ‘a e fakahokohoko′ ‘i he tū'uta ‘a e La'ākuo Too′ pea moHonoFakahā'elemaiki he PalasiFaka-Tu'i.′

‘E to e hokoatu ‘a e teuteuki he ngaahiOuauFakapule'angakoeni′ ‘i he ‘ahoTokonaki 24 ‘o Mā'asi′ ‘i Mala'ekula.

Na'efakamanatu ‘e ‘EikiNopele Vaea ‘okutapukengāue'aki ha fakamalu ‘i Mala'ekula.

‘Oku ‘oatu e ngaahifakamatalaki he OuauFakapule'anga ‘i he Tō ‘a e La'ā ‘o e ‘Otu Tonga′ ‘i he www.mic.gov.to

NGATA'ANGA.

 
Page 226 of 258

Who's Online

We have 216 guests online

PUBLIC ENTERPRISES