Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Ngaahi feitu’u fai’anga fili, 2017.

Ngaahi feitu’u fai’anga fili, 2017.

E-mail Print PDF

Tongatapu 1

 1. Kolomotu’a : Hall Uesiliana ‘o Kolomotu’a, ke fili ki ai ‘a Kolomotu’a
 2. Tongata’eapa : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Tongata’eapa mo Tufuenga
 3. Sopu-‘o-Taufa’ahau : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Sopu mo ‘Isileli
 4. Hala-‘o-vave : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Hala’ovave mo Tu’atakilangi
 5. Longolongo : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Longolongo, Vaololoa mo Kapeta.

Tongatapu 2

 1. Kolofo’ou : Hall Sa Paula (Siasi Faka-‘Ingilani), ke fili ki ai ‘a Kolofo’ou, Tongatapu 2
 2. Fanga-‘o-Pilolevu : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Fanga & Mailetaha
 3. Haveluloto : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Haveluloto
 4. Tofoa/Koloua : Hall Fakakolo (Fasi pe Sila Tu’u ki Manono), ke fili ki ai ‘a Tofoa/Koloua, Tongatapu 2

Tongatapu 3

 1. Kolofo’ou : Konga ‘o e Mosimani Building, ke fili ki ai ‘a Kolofo’ou, Tongatapu 3
 2. Pahu : Hall Siasi ‘Ingilani, Pahu ke fili ki ai ‘a Pahu & ‘Amaile
 3. Fasi-moe-afi-‘a Tungi : Hall Siasi ‘Ingilani, ke fili ki ai ‘a Fasi
 4. Ngele’ia : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Ngele’ia
 5. Mataika : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Mataika mo Halaleva
 6. Ma’ufanga : Hall Siasi Tonga Tau’ataina, ke fili ki ai ‘a Ma’ufanga, Tongatapu 3

Tongatapu 4

 1. Ma’ufanga : Hall Katolika (Sosefo), ke fili ki ai ‘a Ma’ufanga, Tongatapu 4
 2. Houmakelikao : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Houmakelikao
 3. ‘Anana : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a ‘Anana & ‘Umusi
 4. Fangaloto : Hall Siasi Tonga Hou’eiki, ke fili ki ai ‘a Fangaloto
 5. Popua : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Popua
 6. Patangata : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Patangata, Nukunukumotu, Tukutonga & Pangaimotu

Tongatapu 5

 1. Kanokupolu : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Kanokupolu & Ha’atafu
 2. Kolovai : Hall Fatufatu Fala-‘i-Fale Lalava, ke fili ki ai ‘a Kolovai, Ha’avakatolo & ‘Ahau.
 3. Fo’ui : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Fo’ui
 4. Te’ekiu : Hall Alaipulotu, ke fili ki ai ‘a Te’ekiu mo Masilamea
 5. Nukunuku : Hall Polutele, ke fili ki ai ‘a Nukunuku & Matafonua
 6. Matahau : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Matahau
 7. Vaotu’u : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Vaotu’u
 8. Fahefa : Hall Sosaieti, ke fili ki ai ‘a Fahefa, Kala’au & Ha’utu
 9. ‘Atata : Hall Siasi Tonga Tau’ataina, ke fili ki ai ‘a ‘Atata

Tongatapu 6

 1. Hofoa : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Hofoa
 2. Puke : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Puke & Sia’atoutai
 3. Fatai : Hall Mofilini, ke fili ki ai ‘a Fatai & Lakepa
 4. Matangiake : ‘Api Siasi Mamonga, ke fili ki ai ‘a Matangiake & Makapaeo
 5. Kahoua : ‘Api Siasi Mamonga, ke fili ki ai ‘a Kahoua, Liahona & Lomaiviti
 6. Houma : Hall Mapu-‘a-Vaea, ke fili ki ai ‘a Houma
 7. Ha’akame : Hall Siasi Tonga Tau’ataina, ke fili ki ai ‘a Ha’akame & Ha’alalo
 8. ‘Utulau : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a ‘Utulau

Tongatapu 7

 1. Pea : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Pea
 2. Tofoa/Koloua : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Tofoa, Tongatapu 7
 3. Tokomololo : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Tokomololo
 4. Ha’ateiho : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Ha’ateiho & Lotoha’apai

Tongatapu 8

 1. Malapo : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Malapo
 2. Vaini : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Vaini
 3. Longoteme : Hall Katolika, ke fili ki ai ‘a Longoteme & Kauvai
 4. Folaha : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Folaha & Nukuhetulu
 5. Veitongo : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Veitongo

Tongatapu 9

 1. Tatakamotonga : Hall Fakakolo (Fatu), ke fili ki ai ‘a Tatakamotonga
 2. Holonga : Hall Katolika, ke fili ki ai ‘a Holonga & ‘Alakifonua
 3. Pelehake : Hall Uesiliana (I-‘o-Lupe-a), ke fili ki ai ‘a Pelehake & Toloa
 4. Fua’amotu : Hall Hoositea, ke fili ki ai ‘a Fua’amotu
 5. Nakolo : ‘Api Siasi Mamonga ke fili ki ai ‘a Nakolo
 6. Ha’asini : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Ha’asini & Hamula
 7. Lavengatonga : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Lavengatonga
 8. Fatumu : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Fatumu
 9. Haveluliku : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Haveluliku

Tongatapu 10

 1. Lapaha : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Lapaha
 2. Hoi : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Hoi & Talasiu
 3. Nukuleka : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Nukuleka
 4. Talafo’ou : Hall Uesiliana (Maliepo), ke fili ki ai ‘a Talafo’ou & Makaunga
 5. Navutoka : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Navutoka & Manuka
 6. Kolonga : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Kolonga
 7. Afa : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Afa
 8. Niutoua : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Niutoua
 9. ‘Eueiki : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a ‘Eueiki

Ko kinautolu mei he ngaahi Vahefonua kehe te nau ‘i Tongatapu ‘i he ‘aho fili ‘e fakahoko ‘enau fili ‘i he ngaahi feitu’u ni:

Vava’u, ‘Eua mo e Ongo Niua : Hall Kalofiama ‘o Epworth, Hala Tu’i ‘i Kolofo’ou

Ha’apai mo kinautolu mei ‘Eueiki & ‘Atata te nau ‘i Nuku’alofa he ‘aho fili  : Hall Molitoni, ‘Ofisi ‘o e Siasi Uesiliana, Nuku’alofa.

‘Eua 11

 1. ‘Ohonua : Hall Uesiliana (EKKLESIA) ke fili ki ai ‘a ‘Ohonua & Ta’anga
 2. Houma : Hall Fakakolo ke fili ki ai ‘a Houma
 3. Kolomaile : Hall Fakakolo ke fili ki ai ‘a Kolomaile
 4. Angaha : Hall Fakakolo ke fili ki ai ‘a Angaha, Pangai, Tufuvai, Futu & ‘Esia
 5. Petani : Hall Fakakolo ke fili ki ai ‘a Petani & Tongamama’o
 6. Mu’a : Hall Fakakolo ke fili ki ai ‘a Mu’a, Sapa’ata, Fata’ulua & Mata’aho

Ko kinautolu mei he ngaahi vahefonua kehe te nau ‘i ‘Eua he ‘aho fili te nau fili kinautolu ki he Hall Uesiliana ‘o ‘Ohonua (EKKLESIA)

Ha’apai 12

 1. Pangai : ‘Ofisi Kovana, ke fili ki ai ‘a Pangai, Ha’ato’u & Navea
 2. Hihifo : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Hihifo
 3. Koulo : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Koulo mo Holopeka
 4. ‘Uiha : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a ‘Uiha & Felemea
 5. Lofanga : Hall Vai-ko-Tokomea ke fili ki ai ‘a Lofanga
 6. Mo’unga’one : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Mo’unga’one

Ha’apai 13

 1. Nomuka : Hall Fakakolo ke fili ki ai ‘a Nomuka
 2. Mango : ‘Api Lautohi Pule’anga ke fili ki ai ‘a Mango
 3. Fonoifua : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Fonoifua
 4. Ha’afeva : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Ha’afeva
 5. Kotu : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Kotu
 6. Tungua : Hall Siasi ‘o Tonga ke fili ki ai ‘a Tungua
 7. Tofua : Fale Telefoni ke fili ki ai ‘a Tofua
 8. Fotuha’a : ‘Api Lautohi Pule’anga ke fili ki ai ‘a Fotuha’a
 9. Matuku : ‘Api Lautohi Pule’anga ke fili ki ai ‘a Matuku
 10. ‘O’ua : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a ‘O’ua
 11. Fakakakai : Hall Siasi ‘o Tonga ke fili ki ai ‘a Fakakakai
 12. Pukotala : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Pukotala
 13. Ha’ano : Hall Fakakolo ke fili ki ai ‘a Ha’ano & Muitoa
 14. Fotua : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Fotua & Fangale’ounga
 15. Lotofoa : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Lotofoa
 16. Faleloa : Hall Fakakolo ke fili ki ai ‘a Faleloa, Ha’ateihosi’I & Ha’afakahenga

Ko kinautolu mei he ngaahi vahefonua kehe te nau ‘i Ha’apai pea pehe kiate kinautolu mei he ngaahi tukui motu te nau ‘i Pangai ‘i he ‘aho fili, te nau fili kinautolu ‘i he ‘Ofisi ‘o e Kovana ‘i Pangai.

Vava’u 14

 1. Pangaimotu : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Pangaimotu
 2. ‘Utulei : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a ‘Utulei
 3. ‘Utungake : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a ‘Utungake
 4. Talihau : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Talihau
 5. Taoa : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Taoa
 6. Vaimalo : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Vaimalo
 7. Tefisi : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Tefisi
 8. Tu’anuku : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Tu’anuku
 9. Longomapu : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Longomapu
 10. Taunga : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Taunga
 11. Kapa : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Kapa
 12. ‘Otea : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a ‘Otea
 13. Falevai : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Falevai
 14. Matamaka : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Matamaka
 15. Nuapapu : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Nuapapu & Lape
 16. Ovaka : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Ovaka
 17. Hunga : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Hunga
 18. Olo’ua : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Olo’ua
 19. Ofu : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Ofu
 20. Okoa : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Okoa

Vava’u 15

 1. Neiafu : Hall Fakamelino, ke fili ki ai ‘a Neiafu
 2. Fungamisi : Hall Nasaleti, ke fili ki ai ‘a Fungamisi mo Falaleu
 3. Makave : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Makave
 4. Toula : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Toula
 5. ‘Utui : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a ‘Utui

Vava’u 16

 1. Ha’alaufuli : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Ha’alaufuli
 2. Ta’anea : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Ta’anea
 3. Ha’akio : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Ha’akio
 4. Houma : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Houma
 5. Mangia : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Mangia
 6. Mataika : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Mataika
 7. Feletoa : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Feletoa
 8. Leimatu’a : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Leimatu’a
 9. Tu’anekivale : Hall Uesiliana, ke fili ki ai ‘a Tu’anekivale
 10. Holonga : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Holonga
 11. Holeva : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Holeva
 12. Koloa : Hall Fakakolo, ke fili ki ai ‘a Koloa

Ko kinautolu mei he ngaahi Vahefonua kehe te nau ‘i Vava’u pea mo kinautolu mei he ngaahi ‘otu motu te nau ‘i Neiafu ‘i he ‘aho fili, te nau fili kinautolu ‘i he ‘Ofisi ‘o e Kovana ki Neiafu.

Ongo Niua 17

 1. Hihifo : Hall Sosefo (Katolika) ke fili ki ai ‘a Hihifo
 2. Vaipoa : Hall Fakakolo ke fili ki ai ‘a Vaipoa
 3. Falehau : Hall Fakakolo, GPS Falehau ke fili ki ai ‘a Falehau
 4. Tafahi : ‘Api lautohi Pule’anga ke fili ki ai ‘a Tafahi
 5. ‘Esia : Hall Fakakolo ke fili ki ai ‘a ‘Esia & Kolofo’ou
 6. Sapa’ata : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Sapa’ata
 7. Fata’ulua : Hall Fakakolo ke fili ki ai ‘a Fata’ulua & Mata’aho
 8. Mu’a : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Mu’a
 9. Petani : Hall Uesiliana ke fili ki ai ‘a Petani & Tongamama’o

Ko kinautolu mei he ngaahi Vahefonua kehe te nau ‘i he ongo Niua ‘i he ‘aho fili te nau fili kinautolu ki he ‘Ofisi ‘o e Ongo Fakafofonga Pule’anga ‘o Niuatoputapu mo Niuafo’ou.

ENDS

For further information and nomination forms contact:

The Tonga Electoral Commission: Telephone Nos: 26884 or 28820

 

Who's Online

We have 206 guests online

PUBLIC ENTERPRISES