Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Kamata Sivi Hū Fānau Ako Kalasi Onó ki he Ngaahi Kolisí

Kamata Sivi Hū Fānau Ako Kalasi Onó ki he Ngaahi Kolisí

E-mail Print PDF

03 'o Sepitema, 2017 ‘Oku fe’unga mo e fānau ako kalasi ono ‘e toko 3,022 ‘oku nau sivi ‘i he Sivi Hū Fakapule’anga ki he ngaahi kolisí ‘i he ta’ú ni ‘a ia ‘oku kamata ‘i he ‘ahó ni.

Ko e toko 1,376 ai ko e fānau fefine, pea ko e toko 1,646 ai ko e fānau tangata.

Fakatatau ki he ngaahi fakamatala kuo tuku mai mei he Va’a Sivi ‘a e Potungāue Akó ko e ngaahi fai’anga sivi kotoa ‘e 104 ‘oku fakahoko ai ‘a e sivi ‘a e fānau kalasi onó. ‘I Tongatapú ‘oku ‘i ai ‘a e fai’anga sivi ‘e 16 ‘i he Vahe Hihifó, fai’anga sivi ‘e 12 ‘i he Vahelotó pea 24 leva ‘i he Vahe Hahaké.

‘I he ngaahi ‘otu motú, ko e fai’anga sivi ‘e 28 ‘i he Vahefonua Vava’ú, 18 ‘i Ha’apai, tolu ‘i ‘Eua, taha ‘i Niuafo’ou pea mo e fai’anga sivi ‘e ua ‘i Niuatoputapu.

Ko e ngaahi lēsoni ‘e fā ‘oku fakatefito ai ‘a e siví, ‘a ia ko e lēsoni Lea Faka-pilitāniá na’e sivi’i ia ‘aneuhu pea mo e lēsoni Saienisí ‘i he efiafí ni.

‘E faka’osi’aki leva ‘a e lēsoni Fiká ‘i he pongipongi ‘apongipongí pea mo e lēsoni Tongá ‘i he efiafí.

‘I he ta’u kuo ‘osí na’e fe’unga mo e fānau ako kalasi 6 ‘e toko 2,946 na’a nau kau atu ki he Sivi Hū ki he Ngaahi kolisí.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki.

 

Who's Online

We have 222 guests online

PUBLIC ENTERPRISES