Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Ngaahi ‘Aho Mälölö Faka-Pule’anga ‘o Tonga ki he Ta’u 2017

Ngaahi ‘Aho Mälölö Faka-Pule’anga ‘o Tonga ki he Ta’u 2017

E-mail Print PDF

20 Tismea, 2016 English|Tongan Ko e ngaahi ‘aho malōlō faka-pule’anga kuo fakapapau’i ki he ta’u 2017 ‘oku anga pehe ni

Ko e ngaahi ‘aho malolo fakapule’anga ‘e tolu(3), ‘i he ta’u 2017, ‘e fakamanatua ‘o fakatatau ki he Lao ki he Ngaahi ‘Aho Malolo Fakapule’anga (Vahe 51), ‘a ia ko e ‘Aho ‘o e Tau’ataina (Sune 4), ‘Aho ‘alo’i ‘o e Tama Pilinisi Kalauni (Sepitema 17) mo e ‘Aho Konisitutone-‘Aho Fakafonua ‘o Tonga (Novema 4), koe’uhi ko e ngaahi ‘aho totonu ‘oku hoko ia ‘i he Tu’apulelulu, Falaite, Tokonaki mo e Sapate pea ‘oku fakamanatua leva ia he ‘aho Monite hoko.

Ko e ngaahi ‘aho malolo kehe ‘oku fakamanatua pe ia he ‘aho totonu ‘oku hoko ai.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Uepisaiti: www.pmo,gov.to  

Last Updated ( Tuesday, 31 January 2017 14:57 )  

Who's Online

We have 277 guests online

PUBLIC ENTERPRISES