Home / NEWS TODAY / Economic Outlook

Economic Outlook

Latest economic and business news

New petroleum prices for November - December (tongan version)

E-mail Print PDF

FANONGONONGO

‘I hono ngaue’aki ‘a e mafai ku o foaki ‘e he Kupu 5 ‘o e Lao ki hono pule’i ‘o e totongi koloa mo e totongi ngaue ‘o e 1988, ku o fokotu’u ai ‘e he komiti pule fe’unga ‘a e ngaahi totongi ko ‘eni ki he Penisini (PMS), Lolo Tisolo (ADO) mo e Kalasini (DPK) ‘o anga pehe ni ki he Vahefonua Tongatapu, ‘Eua, Ha’apai, Vava’u mo e Ongo Niua.

Ko e totongi fo’ou ni ‘e kamata ngaue’aki ia mei he Tokonaki 16 Novema 2013.

 


TOTONGI FAKALUKUFUA

TOTONGI FAKAMOVETEVETE

TOTONGI KI TONGATAPU

PMS

ADO

DPK

PMS

ADO

DPK

TOTAL (FIJI) LTD

261.07

275.48

217.09

277.17

291.58

230.09

 

Pacific Energy (SWP) LTD

261.07

 

275.48

217.09

277.17

291.58

230.09

TOTONGI KI ‘EUA

PMS

ADO

DPK

PMS

ADO

DPK

Pacific Energy (SWP) LTD

265.07

279.48

221.09

291.45

295.86

234.47

 

TOTONGI KI HA’APAI

PMS

ADO

DPK

PMS

ADO

DPK

TOTAL (FIJI) LTD

282.07

296.48

238.09

299.64

314.05

 

252.56

TOTONGI KI VAVA’U

PMS

ADO

DPK

PMS

ADO

DPK

Pacific Energy (SWP) LTD

266.37

280.78

222.39

282.84

297.25

235.76

TOTONGI KI NIUATOPUTAPU ‘O KA FAKATAU MEI TONGATAPU

PMS

ADO

DPK

PMS

ADO

DPK

TOTAL (FIJI) LTD

330.35

346.24

281.87

355.35

371.24

301.87

Pacific Energy (SWP) LTD

330.35

346.24

281.87

355.35

371.24

301.87

TOTONGI KI NIUATOPUTAPU ‘O KA FAKATAU MEI VAVA'U

PMS

ADO

DPK

PMS

ADO

DPK

Pacific Energy (SWP) LTD

332.00

347.88

283.51

357.00

372.88

303.51

TOTONGI KI NIUAFO'OU ‘O KA FAKTAU MEI TONGATAPU

PMS

ADO

DPK

PMS

ADO

DPK

TOTAL (FIJI) LTD

335.01

350.89

286.52

360.01

375.89

306.52

Pacific Energy (SWP) LTD

335.01

350.09

286.52

360.01

315.89

306.52

TOTONGI KI NIUAFO'OU ‘O KA FAKATAU MEI VAVA'U

PMS

ADO

DPK

PMS

ADO

DPK

Pacific Energy (SWP) LTD

335.60

351.49

287.11

360.60

376.49

307.11

Last Updated ( Monday, 18 November 2013 22:36 )
 
Page 7 of 51

Who's Online

We have 185 guests online

PUBLIC ENTERPRISES