Home / NEWS TODAY / Community-based

Community-basedChurch calls for for responsible practices in response to the challenges of global warming.

E-mail Print PDF
Church calls for responsible practices in response to the challenges of global warming

27 June 2010

Tongan statement: ‘Oku fakalotolahi'i ‘e he Konifelenisi 87 ‘a e fefine mo e tangata'i fonua ‘o Tonga, ‘o tatau pe ‘oku kei ‘i Tonga ni pe kuo hiki ki Tu'apule'anga, ke tau kautaha ‘i hono fetongi e loto mo e tō'onga fakavahavaha'a mo fekainakí, tautefito ki he vā faka-siasi mo faka-kolisi, faka-feitu'u mo faka-matakali.

‘I he‘etau teuteu atu ki he ngaahi lākanga fo'ou ‘i he founga hono pule'i mo leva'i hotau fonuá, ke tau ngāue fakataha mu'a ke mahino ko e mata'ikoloa tēpū ‘a e Siasi Uēsiliana Tau'atāina ‘o Tonga ko e ‘iate kitautolu ‘a e ‘eiki´.

Ko ia ‘oku uki ‘e he Konifelenisi 87 ‘a e kakai ‘o e Siasi Uēsiliana´ mo e fonua´ fakakātoa ke tau kei kau pē mo hotau ‘Otua, mo hotau Hau, mo hotau kaungā-mo'ui, pea mo si'otau kaha'u.

English statement:

The 87th General Conference encourages the women and men of Tonga, whether residing in Tonga or abroad, to come together in transforming rival and aggressive attitudes and practices, especially in terms of ecclesial and inter-college relations, geographical and racial biases.

As we prepare for new forms of governing and directing our nation, may we be in sync with one another in ways that will embody the core blessing of the Siasi Uēsiliana Tau'atāina ‘o Tonga (Methodist Church in Tonga): that God is with us.

The 87th General Conference therefore calls upon the people of the Methodist Church and of our island nation to be in solidarity with God, our King, our fellow citizens, and with our future.

For more information, please contac: Tevita K. Havea, On behalf of the 87th General Conference, Siasi Uēsiliana Tau‘atāina ‘o Tonga, +676 23 522 (o

ffice), +676 77 37 507 (mob)

END

Issued by the: Ministry of Information and Communications, Nuku'alofa. Media Release from the

Last Updated ( Thursday, 01 July 2010 16:42 )
 
More Articles...
Page 69 of 70

Who's Online

We have 180 guests online

PUBLIC ENTERPRISES