Home / NEWS TODAY / Community-based

Community-basedKakato Ta'u 'e 13 Polokalama 'Malimali'

E-mail Print PDF
Ta'u ‘e 13 e polokalama ‘Malimali' ‘i Tonga

14 August 2010

Na'e hoko e Tokonaki 14 ‘o ‘Aokosi ke monu'ia ai e ni'ihi na'a nau faka'aonga'i e faingamalie ke nau sivi mo vaka'i ai ‘e he kau Toketa nifo ho nau nifo, pea mo ma'u ai ha'anau polosi fufulu nifo ‘oku ‘ikai totongi mei he polokalama ‘Malimali' ‘aia na'e fakahoko he fea ‘i Tu'imatamoana.

Ko e polokalama ni ko hono faka'ilonga'i ‘eni e hokosia e ta'u ‘e 13 kuo kakato e fakahoko ‘e he ongomatu'a ongo matu'a Toketa Nifo ko eni mei Siapani ko Dr Kawamura mo hono hoa ko Sayuri ‘ena tokoni ko eni ki he ngaahi fonua he Pasifiki pea pehe foki ki Tonga ni, ka ko Tonga ni ‘oku mahino mai ‘oku mahulu ange ‘ena fie tokoni'i e kakai Tonga makatu'unga mei he ngaahi fengaue'aki lelei e Potungae mo e Pule'anga pea pehe ki he kakai mo honau anga fakakaume'a

‘I he polokalama ‘Malimali' ‘o e Tokonaki 14 ‘o ‘Aokosi, na'e taki pe ai foki ‘a Toketa Sayuri koe hoa ‘e Toketa Kawamura pea mo ha kau Toketa ngaue'ofa kehe ‘e toko 3 na'e folau mai pe mei Siapani mo Dr Sayuri pea pehe ki he ni'ihi e kau Toketa Nifo mei he Potungaue  Mo'ui pe mei Tonga ni na'a nau tokoni ki he ngaue'ofa ni. Ko e ‘uhinga pe ia e taumu'a na'e fokotu'u ‘e he ongo matu'a Sipani ko e malimali ‘oku makatu'unga ia mei he mo'ui fiefia, pea koe fiefia mei he mo'ui lelei pea ‘oku ne fakafotunga ‘aki leva e malimali pea ‘oku mahulu ange e fakateunga e malimali ‘aki ha nifo ma'a mo faka'ofo'ofa.

Ko e ‘ofa lahi foki kuo lave monu ai e fonua, ‘o fakataumu'a pe foki e polokalama ni ke tokoni'i mo vakai'i e nifo pea mo ako'i e founga totonu ki hono fufulu e nifo ‘aki e polosi fufulu nifo pea mo hono tauhi e nifo ke mo'ui lelei mo ma'a foki. ‘Ikai ngata ai ka ‘oku taumu'a e ngaue ni ke fakamahino'i e mahu'inga hono tokangaekina e nifo ki he pepee valevalee, fanau iiki mo e fanau ako he ngaahi ako iiki mo lotoloto ange pea pehe ki he fa'e foki.

NGATA'ANGA.

Mei he: Potungaue Fakamatala moe Fetu'utaki, Nuku'alofa, 2010

 
Page 67 of 70

Who's Online

We have 182 guests online

PUBLIC ENTERPRISES