Home / GOVERNMENT / State of Emergency / Feinga Pa'anga ke Tokoni ki he Kau Tukuhausia he Mofiuke ‘i Nu'u Sila

Feinga Pa'anga ke Tokoni ki he Kau Tukuhausia he Mofiuke ‘i Nu'u Sila

E-mail Print PDF

22 Sepitema, 2010. Fanongonongo Feinga Pa'anga ke Tokoni ki he Kau Tukuhausia he Mofiuke ‘i Nu'u Sila.

Hili hono lulu'i 'o Christchurch, 'i Nu'u Sila 'e he mofuike lahi 'i he 'aho 4 'o Sepitema, kuo fai ai ha fokotu'utu'u ‘e he Pule'anga ke fai ha feinga pa'anga ke fai 'aki ha ki'i tokoni fiekaungamamahi ki he kakai 'o Christchurch ne mole honau ngaahi 'api nofo'anga 'i he mofuike. Pea ‘oku poupou mai ki ai e ngaahi kautaha pisinisi pea mo e ngaahi kupu fekau'aki ‘o e fonua.

Ko Nu'u Sila foki 'oku takimu'a ma'u pe 'i he tokoni mai ki Tonga ni 'i ha taimi 'oku tau tofanga ai 'i ha fakatamaki fakanatula. Pea 'oku nofo foki 'i Christchurch ha kakai Tonga 'e toko 1000 tupu, pea 'oku tu'unga ai 'a e ongo'i, neongo 'a e fusimo'omo ka 'oku tonu pe ke fai ha ki'i lukuluku, pe koeha ha ki'i seniti 'e ma'u ke fai'aki ha tokoni ki he kakai 'o Christchurch.

'E fai 'a e feinga pa'anga 'e fakamafola atu 'i he Letio Tonga 'i he 'aho Tokonaki, 25 'o Sepitema, pea 'oku fakaafe'i atu 'a e: Ngaahi Siasi; Ngaahi Kalapu Kava-Tonga; Ngaahi Komiti Langa Fakalakalaka Fakakolo; Ngaahi Kautaha Pisinisi; mo e Ngaahi Kautaha Tau'ataina mei he Pule'anga, kemou kataki ‘o tokoni mai ki he feinga-pa'anga ni.

Kuo vahe'i ‘e he Pule'anga ha pa'anga ke kamata'aki e feinga pa'anga ni. Pea ko e faka'amu ke lukuluku mai hano fakalahi mei he Hou'eiki mo e Kakai ‘o e fonua.

Ka 'oku ke fiefakahu hangatonu pe 'a ho'o 'ofa ki he Pangike ko e ongo 'akauni pangike 'eni temou lava 'o ngaue'aki -

Hingoa ‘o e Pangike: ANZ Bank
Hingoa ‘o e ‘Akauni: Christchurch Earthquake Appeal Fund
Fika ‘Akauni: 170073-8

Hingoa ‘o e Pangike: Pangike Fakalakalaka ‘o Tonga
Hingoa ‘o e ‘Akauni: Christchurch Earthquake Appeal Fund
Fika ‘Akauni: 143992 - S2

Ko kimoutolu ko ia ‘i Ha'apai, ‘Eua, mo e Ongo Niua, mou kataki ‘o ngaue'aki e ‘akauni pangike ‘i he Pangike Fakalakalaka ‘o Tonga.

Kataki ‘o fetu'utaki kia Siakala Taumoefolau (# 24794 or # 8837316) pe ko Tatiana Marich (# 8781960) ‘oka ke fiema'u tokoni.

Fakamao'oni ki ai e Sekelitali Pule & Sekelitali ki he Kapineti, Busby Kautoke,

22 Sepitema 2010

Issued by: The PMO Website Bureau, Prime Minister's Office, P.O. Box 62, Nuku'alofa, Tonga.
Telephone: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Saturday, 23 July 2011 00:19 )  

Who's Online

We have 231 guests online

PUBLIC ENTERPRISES