District and Town Officers 2013 - 2016

E-mail Print PDF

District & Town Officers 2013 – 2016

TONGATAPU:

 

District Officers:

 1. Kolomotu’a District : Mataiasi Lua Holani
 2. Kolofo’ou District : Faiva-ki-Moana Tu’ifua
 3. Vaini District : Viliami Sisifa
 4. Tatakamotonga District : Sione Taumoha’apai Taufa
 5. Lapaha : Kalio Moala
 6. Nukunuku : Sione Nuku Kata
 7. Hihifo : Sione Manumanu

 

Town Officers:

Kolomotu’a District:

 1. Kolomotu’a : Sio Tu’iano
 2. Haveluloto : Kioa Kaufusi
 3. Tofoa : Usaia Fifita
 4. Hofoa : ‘Aleki Kanongata’a
 5. Puke : Malolo-‘a-Tonga Tupou

 

Kolofo’ou District:

 1. Kolofo’ou : Tevita Manu Fasi
 2. Ma’ufanga : ‘Alotaisi Takau
 3. Popua : Tevita Fatai
 4. Nukunukumotu : Samiuela Fangupo Latu

 

Vaini District:

 1. Vaini : ‘Inoke Fotu Teisi
 2. Folaha : ‘Etinani Hu’ahulu
 3. Nukuhetulu : Sila Longokava
 4. Longoteme : Soane Taula
 5. Pea : Siope Lolo Tu’i’onetoa
 6. Tokomololo : Soane Patita Lolo
 7. Malapo : ‘Ikani Tupou’ata
 8. Ha’ateiho : Tevita Mokofisi Vaingalo
 9. Veitongo : Femaeaki Hafoka

 

Tatakamotonga District:

 1. Tatakamotonga : Tevita Kaufana Fakatou
 2. Holonga : Ma’asi Fakalelu
 3. Pelehake : Lavakei’aho Tu’ipulotu
 4. Haveluliku : Hufekina Naufahu
 5. Fatumu: Taniela Kavakava Inukiha'angana
 6. Ha'asini & Hamula: Falanisesi Fiva
 7. Lavengatonga: Viliami Tautalanoa
 8. Nakolo: Sione Kalasoni Fakaanga
 9. Fua'amotu: Viliami Lausi'i lui

 

Lapaha District:

 1. Lapaha : Saimone Tupou Toutai
 2. Talasiu : Kelekolio Taniela Kiu
 3. Hoi : Tevita Veatoutai Kuluka
 4. Nukuleka : Sitiveni Fe’ao
 5. Makaunga : Siosifa Lamipeti
 6. Talafo’ou : ‘Asipeli Muti
 7. Navutoka : Lolomana’ia Fanguna
 8. Manuka : Taniela Mateaki Takitaki
 9. Kolonga : Tai Langi
 10. Afa: Mosese Mafi Vailea
 11. Niutoua: Paluki Valeli
 12. 'Eueki: Sinipata Muli

 

Nukunuku District:

 1. Nukunuku : Sione Kauala Penisini
 2. Fatai : Sione Manu Tamo’ua
 3. Lakepa : Ha’atapu Tu’ipulotu
 4. Matafonua : Paulo Hans Muller
 5. Matahau : ‘Asaeli Soakai Tuiaki
 6. Houma : Timote ‘Ete’aki
 7. ‘Utulau : Sione ‘Otuhouma Ma’u
 8. Ha’akame : Loketi Ika
 9. Ha’alalo : ‘Atelea Kolosina
 10. Vaotu’u : Sione Taula Taulava

 

Hihifo District:

 1. Kolovai : Luisi Talifolau Fifita
 2. Te’ekiu : ‘Isime’eli Lolo Motu’apuaka
 3. Masilamea : Lolomana’ia Mafile’o
 4. Fahefa : Sione Manu’atu Masila
 5. Kala’au : Viliami Ma’ilei Manu’atu
 6. Ha’utu : Petuliki Ngauamo
 7. Fo’ui : Kauasi V. Lomu
 8. Ha’avakatolo : Katoa Kemoe’anga
 1. ‘Ahau : Sione Silatolu Tautuiaki
 2. Kanokupolu : Havilivili Peatau ‘Uta’atu
 3. Ha’atafu : Tevita Piukana
 4. ‘Atata : Mosese Taunaholo

 

VAVA’U:

 

District Officers

 1. Neiafu District: Finau Pipiki Tupou
 2. Leimatu’a District : Paea Uasike
 3. Pangaimotu District : Peauafi Tatafu
 4. Hihifo District : Taniela Vaimamaha Loseli
 5. Hahake District : Mapa Fuapau Hafoka
 6. Motu District : Ulaiasi Vaisima

 

Town Officers

Neiafu District

 1. Neiafu : Hala ‘Otukolo
 2. Falaleu : Talanoa Masunu
 3. Fungamisi : Savelio Hau’ofa Siasau
 4. Toula : ‘Alavini ‘Akau’ola
 5. Okoa : ‘Alekisio Faletau
 6. ‘Utui : Siope S. Lonitenisi
 7. Makave : Sateki F. Lea
 8. Ofu : Alaiva’a Tangipa
 9. Olo’ua : ‘Asaeli Taufalele

 

Leimatu’a District

 1. Leimatu’a : Sione Muhu Fonua
 2. Holonga : Mausa Lilo
 3. Mataika : Tu’akifa Havea
 4. Feletoa : Fionoa Livingi Latu

 

Pangaimotu District

 1. Pangaimotu : Tevita Manuofetoa
 2. ‘Utungake : Tevita ‘Iteni P. Wolfgramm
 3. ‘Utulei : Viliami Toluta’u Latu
 4. Talihau : Siaosi Te’epa’aua

 

Hihifo District

 1. Longomapu : ‘Ifalemi Palanite
 2. Tu’anuku : Heamasi M.Finau
 3. Taoa : Kelepi Kiokata
 4. Tefisi : ‘Isileli Lingikoni P. Kaafi
 5. Vaimalo :  Heneli ‘Ale

 

Hahake District

 1. Holeva : Uele Moala
 2. Koloa : Motuliki Fifita
 3. Tu’anekivale : Viliami Kotoni Fifita
 4. Ha’alaufuli : Fakava Fakatu’akimoana
 5. Ta’anea : Sione Niu Sateki
 6. Houma : ‘Eukaliti Halaifonua
 7. Ha’akio : Nasoni Havea N. Lolohea
 8. Mangia : Vaisingano Sisi

 

Motu District

 1. Hunga : Napa’a ‘Akau Halatanu
 2. Kapa : ‘Ingilisi ‘Asitomani
 3. ‘Otea : Kilisimasi Lousi
 4. Falevai : ‘Ofa Blake
 5. Ovaka : Milieni Valupei Vaisima
 6. Nuapapu : Sione Kivalu
 7. Matamaka : Latu Taufa
 8. Lape : Kaveinga F. Lavulavu
 9. Taunga : Tu’iono Tulikaki

 

 

HA’APAI:

District Officers

 1. Lifuka District : Pita Vi
 2. Foa District : Veivosa Taka
 3. Mu’omu’a District : Samuela Fanga Taufa
 4. Ha’ano District : Viliami Havea Tanginoa
 5. ‘Uiha District : Siosaia Siale Niumeitolu
 6. Lulunga District : Kisione Taulani

 

Town Officers

Lifuka District

 1. Pangai : Mosese Moimoi Fakahua
 2. Hihifo : Paula Finau Kolo
 3. Koulo : Livai Paongo Kaivei
 4. Holopeka : Sione Kokohu Vi

 

Foa District

 1. Fangale’ounga : ‘Ulu-ki-langi Tamale
 2. Fotua : ‘Alani Kavakiholeva
 1. Ha’ateihosi’I : Potaufa Talakai
 2. Faleloa : Vaea Tangitau Fa’ufo’ou
 3. Lotofoa : Viliami Tukutau
 4. Ha’afakahenga : Sione Toahelotu Palu

 

‘Otu Mu’omu’a District

 1. Nomuka : Me’ite Fukofuka
 2. Mango : Talite Kafoika
 3. Fonoifua : Feleti Tahifisi Faha’ivalu

 

Ha’ano District

 1. Ha’ano : Sosaia Ngahe Taufa
 2. Fakakakai : Lihati ‘Otunuku
 3. Pukotala : Ueini Pousima
 4. Muitoa : Saia Tu’ipulotu Langi
 5. Mo’unga’one : Salesi Muli

 

‘Uiha District

 1. ‘Uiha : Moala Fungalei ‘Ofa
 2. Felemea : Sione M. Tupou
 3. Lofanga : Molitoni Paongo

 

Lulunga District

 1. Ha’afeva : Viliami Lepani Fifita
 2. Kotu : Halapua Pule’anga
 3. Tungua : Tevita Sikalu
 4. Fotuha’a : Sifa Pasikala Fualalo
 5. ‘O’ua : Manase Tu’alau
 6. Tofua : Nesiasi Lavalu
 7. Matuku : Kolitala’aho Fituafe

 

‘EUA:

District Officers

 1. ‘Eua Motu’a District : Paula Vehi Tuai
 2. ‘Eua Niuafo’ou District : Sione Tuifio Finau

 

Town Officers

‘Eua Motu’a District

 1. ‘Ohonua : Tukuange Takai
 2. Houma : Tevita Leha
 3. Ta’anga : ‘Enele Ma’afu Latu’ila
 4. Tufuvai : Siosifa Kava
 5. Pangai : Siosifa Keuli Latu
 6. Kolomaile : Tevita Mosa’ati Ma’u

 

‘Eua Niuafo’ou District

 1. Angaha : Suliasi Filihia
 2. Futu : Penisimani Hapihau
 3. ‘Esia : Seifi Hopapi Taufa
 4. Sapa’ata : Samiuela Vea
 5. Mata’aho : ‘Apai Lu’au
 6. Fata’ulua : Talifolau Lolo Laukau
 7. Mu’a : Simipeli Holani Tuai
 8. Tongamama’o : Lutolofi Tonga
 9. Petani : Tevita Taulepa

ONGO NIUA:

District Officers

Niuatoputapu District : ‘Aisea Tupou Ta’ofi

Niuafo’ou District : Sione Fuimaono

 

Town Officers

Niuatoputapu District

 1. Hihifo : Viliami ‘Ofa Halapua
 2. Vaipoa : Heneli Similai
 3. Falehau : Viliami Maea
 4. Tafahi : Tou’anga-he-vaha folau Faka’osi

 

Niuafo’ou District

 1. ‘Esia : Petelo Folau
 2. Kolofo’ou : Lusakava Pita
 3. Sapa’ata : To’aho Lama
 4. Fata’ulua : Sevani Siupeli Latu
 5. Mata’aho : ‘Inoke Fangatua
 6. Mu’a : Kalolo Haukoula Male
 7. Tongamama’o : Viliami Kipisoni Filiai
 8. Petani : Natani Semisi

 

 

Who's Online

We have 562 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES